zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana

Do dokumentów wewnątrzszkolnego prawa zaliczamy:

STATUT Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  -  
im. Roberta Schumana w Warszawie

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5 z dnia 27.02.2013 -
w sprawie zmian w Statucie w paragrafie 20
- zasady rekrutacji

Wewnątrzszkolny system oceniania  -  

Program wychowawczy gimnazjum -  

Program profilaktyki uzależnień -  

KONCEPCJA PRACY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi -
im. Roberta Schumana w Warszawie

Wszystkie dokumenty prawa wewnątrzszkolnego znajdują się do wglądu w formie drukowanej w bibliotece szkolnej.


www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr