zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komputery w pracowniach i w czytelni

   Nasza szkoła otrzymała nowoczesne wyposażenie dzięki programom współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Pozwoliło to stworzyć Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni szkolnej i wyposażyć 20-sto stanowiskową Pracownię Komputerową przeznaczona do zajęć ze wszystkich przedmiotów.

   Wszystkie komputery w szkole są podłączone do sieci Internet szybkim łączem DSL, co pozwala na sprawne korzystanie z sieci.

   W sali 35 jest 16 stanowisk uczniowskich. Odbywają się tu lekcje z Informatyki.

   W pracowni 23 jest obecnie 24 stanowisk uczniowskich.  Pozwala to na przeprowadzanie w tej sali lekcji i testów ze wszystkich przedmiotów.

   Cztelnia szkolna ma 16 miejsc dla uczniów do pracy indywidualnej. Można w niej też przeprowadzać lekcje i zajęcia kół przedmiotowych. Chętnie z tego zacisza korzysta zespół redakcyjny szkolnej gazety Varia.


www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr