zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

1. Po pierwsze        2. Po drugie       3. Po trzecie      4. ...i po czwarte   

...a tak w ogóle... popatrz niżej   

A teraz poważnie ...

Absolwent gimnazjum:

* samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie i łatwo przystosowuje się do zmian w nim zachodzących (jest elastyczny),

* ma określone zainteresowania, które będą pomocne mu w wyborze dalszej drogi życiowej,

* jest ukierunkowany na samokształcenie i rozumienie jego konieczności,

* jest pozytywnie nastawiony do życia, wierzy w siebie i swoje możliwości,

* jest otwarty, posługuje się językiem ojczystym i obcym. Potrafi łatwo nawiązać kontakt, dobrze współpracuje z grupą, wyraża swoje opinie i słucha z uwagą opinii innych, dyskutuje i w razie potrzeby umie znaleźć rozwiązanie kompromisowe,

* jest odpowiedzialny za swoje czyny,

* jest krytyczny - podchodzi z dystansem do informacji, które uzyskuje i stara się je weryfikować w oparciu o różne źródła wiedzy, szczególnie jest wyczulony na odróżnianie fikcji od problemów świata realnego proponowanych przez przekazy medialne,

* jest dobry i prawy, odróżnia dobro od zła, dokonując wyborów,

* jest tolerancyjny i akceptuje odmienność innych, traktując ją jako naturalną i stymulującą,

* jest solidny i punktualny, dotrzymuje terminów o dba o solidność wykonywanych prac, szanuje czas swój i innych,

* dba o środowisko naturalne.


www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr