zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

CELE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

1. Wyposażenie ucznia w wiadomości umożliwiające kontynuację nauki na następnym etapie edukacji.
2. Wyposażenie ucznia w umiejętności umożliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.
3.  Wspomaganie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
5.  Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego.
6.  Kształtowanie postaw prospołecznych.
7.  Kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych.
8. Przygotowanie do życia w zintegrowanej Europie - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (przystąpienie do europejskiego programu "Socrates")
9.  Kształtowanie postaw estetycznych.
10. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

 WIZJA GIMNAZJUM NR 1
1.
Nasza szkoła to społeczność, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice.
2. Jesteśmy szkoła, której działania są zgodne z uniwersalnym systemem wartości, szczególnie takich jak miłość, mądrość, wolność i tolerancja.
3. Kształcimy u uczniów świadomość tożsamości i tradycji narodowej oraz regionalnej, w poczuciu przynależności do Zjednoczonej Europy.
4. Przekazujemy uczniom rzetelna wiedzę, która umożliwia im kontynuowanie dalszej nauki.
5. Przygotowujemy ucznia do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.
6. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na poszanowaniu godności i wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku.
7. Umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności dzięki dobrze wykształconej kadrze stosującej efektywne metody nauczania oraz nowoczesnemu wyposażeniu pracowni.
8. Stwarzamy warunki do pełnego rozwoju osobowości ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości naszych wychowanków.
9. Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów i kształtujemy postawy prozdrowotne.
10. Uczymy szacunku do przyrody i dbałości o środowisko naturalne.


www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr